Triedne správičky

Naša trieda 2.A      2018/2019
Vážení rodičia, pozývam Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok                                25.3.2019 od 15:30 hod. v 2. A triede.

Domáce úlohy:
15.3.
SJ – zajtra obrázkový na známku
– opakovať výnimky h, ch, k, g, d, t, n, l
M – PZ 23/3, 4, 5
Č – str. 76, 77, 78

 

Školské zvonenie