Triedne správičky

Naša trieda 3.A      2019/2020

18.2.
SJ – PZ 37 dokončiť
M – PZ 14/1, 2
PRI – Jež – učiť sa
– do 20.2.2020 sa naučiť báseň (min. 6 odstavcov) alebo prózu (A4) na Hviezdoslavov Kubín

NOVÉ ŠKOLSKÉ ZVONENIE

Rozvrh hodín