Triedne správičky

Naša trieda 3.A      2019/2020

18.10.
SJ – PZ 14/2, 3
M – učiť sa násobilku číslom 1 a 2
VLA – učiť sa z PL a strany 2 – 7
Projekt Moja obec do stredy – dobrovoľné
Plavecký výcvik 4.11. – 8.11.2019, autobus 20 eur.

NOVÉ ŠKOLSKÉ ZVONENIE

Rozvrh hodín