Škola volá

Schoolboy Student Mathematics School Calculation

Prázdniny už skončili

začína sa škola.

Vaša trieda nedočkavo

na vás deti volá.

 

Aké boli prázdniny?

Kde všade ste šantili?

Povedzte mi všetko krásne

nech je mi to veru jasné.