Škola volá

Schoolboy Student Mathematics School Calculation

Prázdniny už skončili

začína sa škola.

Vaša trieda nedočkavo

na vás deti volá.

 

Aké boli prázdniny?

Kde všade ste šantili?

Povedzte mi všetko krásne

nech je mi to veru jasné.

 

A čo vás tu milé deti,

čo vás v škole čaká?

S úsmevom sa naučíte

čítať, písať, rátať.

Popritom sa zabavíte,

hrou sa veľa naučíte.

 

Aby každý múdry bol,

prvú triedu prebehol.